Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie na remonty i nową pracownię

Dodano: 03-07-2018

Instytut Książki ogłosił wyniki IV naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”.

Biblioteka Publiczna w Śremie otrzymała dofinansowanie w wysokości 650 000 zł na zadanie „Modernizacja i remont zalewanych piwnic Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie oraz ich adaptacja na Pracownię Ilustracji i magazyny książek”. 

Całkowity koszt zadania to 866 666 zł, w tym: dotacja z MKiDN wynosi 650 000 zł, finansowy wkład własny - 43 333 zł, rzeczowy wkład własny - 173 333 zł. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok.

 
bibl.jpg

W ramach IV naboru wpłynęło 218 wniosków: 208 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę dotacji 201 966 022,00 zł, 5 błędnych oraz 5 wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie oceny formalnej. Do dofinansowania zakwalifikowano 30 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej. Na lata 2019-2020 przyznano dofinansowanie 30 wniosków na łączną kwotę niemal 30 mln zł. Z powodu wyczerpania środków inwestycyjnych w budżecie priorytetu na 2019 r. 178 wniosków nie otrzymało dofinansowania.
 
 
Opis zadania:
Biblioteka w Śremie posiada 70-letnią historię. Po kilkakrotnej zmianie siedziby znalazła swoje miejsce w zaadoptowanym budynku, który po modernizacji poziomów 0-1 pozwolił na stworzenie nowoczesnej placówki, umożliwiającej spełnienie wymogów Certyfikatu Biblioteka +, wprowadzenie nowych form działalności. Niestety, niewyremontowana część piwniczna jest nieustannie zalewana. Ekspertyza wykazała, że zalewanie piwnic spowodowane jest źle wykonaną izolacją ścian, niedrożną i wadliwą instalacją kanalizacji deszczowej oraz źle wykonanymi spadkami terenu wokół budynku. Zawilgocone piwnice powodują utratę dużej powierzchni użytkowej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności.
Prace remontowe i modernizacyjne pozwolą na zaadoptowanie pomieszczeń na Pracownię Ilustracji, która jako innowacyjny element działalności Biblioteki rozwinie zainteresowania czytelnicze wśród wszystkich grup wiekowych. Poznanie roli ilustracji i jej tworzenie umożliwi realizację wychowania czytelnika poprzez pobudzenie potrzeby czytania i kontaktu z książką, pobudzenie do dyskusji o literaturze i aktywnego działania lokalnej społeczności poczynając od dzieci, a kończąc na seniorach. Pomieszczenia i wyposażenie Pracowni umożliwi również własną działalność wydawniczo reklamową. Posłużą jako miejsce redagowania informatora społeczno-kulturalnego, projektowania i druku plakatów, ulotek, zaproszeń i innych materiałów promocyjnych niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej biblioteki. W zmodernizowanych pomieszczeniach piwnicznych powstaną również toalety i magazyny książek. Nowe magazyny są niezbędne do sprawnego przepływu nieustannie wzbogacanego księgozbioru. Warto podkreślić, że zawilgocenie piwnic ma wpływ na cały obiekt, co jest niebezpieczne dla posiadanych zbiorów bibliotecznych i wyposażenia.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę