Dofinansowanie inwestycji polegających na modernizacji systemu grzewczego

Dodano: 05-01-2018 TAGI:

Gmina Śrem udziela dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska. 

W celu ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji od kilku lat gmina Śrem udziela dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją pieców węglowych i ich zastąpieniu jednym z następujących źródeł ciepła:
kocioł gazowy;
kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej;
kocioł olejowy;
pompa ciepła,
kocioł na paliwo stałe.
W 2017 r. gmina Śrem uruchomiła dofinansowanie kosztów wymiany kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, 5 klasy lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 - w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 
Ponadto mieszkańcy mogą ubiegać się  o dotację na dofinansowanie kosztów obejmujących zakup i montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz zakup i montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej. W latach 2012 – 2017  gmina Śrem udzieliła dotacji na łączną kwotę 519.820,29 zł.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę