Harmonogram odbioru odpadów grudzień 2017 r.

Dodano: 30-11-2017

 

Odpady segregowane dla frakcji: tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier

  
Miasto Śrem: 
1 i 15 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo:
13 i 27 grudnia 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo
6 i 20 grudnia 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec: 
1 i 15 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn, Wirginowo: 
12  grudnia 2017 r. (wtorek)
 
wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny:
8 i 22 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
13 i 27 grudnia 2017 r. (środa)

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:


Miasto Śrem: 
1, 8, 15, 22 i 29 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
6, 13, 20 i 27 grudnia 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo:
6 i 20 grudnia 2017 r. (środa)

 wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec:
1 i 15 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn, Wirginowo: 
12 grudnia 2017 r. (wtorek)
 
wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny:
8 i 22 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
13 i 27 grudnia 2017 r. (środa)

 
 

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

Miasto Śrem: 
1,15 i 29 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
6 i 20 grudnia 2017 r. (środa)
 
wsie: Grodzewo, Mateuszewo:
6 i 20 grudnia 2017 r. (środa)
 
wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec:
1 i 15 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn, Wirginowo: 
12 grudnia 2017 r. (wtorek)

wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny:
8 i 22 grudnia 2017 r. (piątek)
 
wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
13 i 27 grudnia 2017 r. (środa)


Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:


Miasto Śrem:
1 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo:
13 grudnia 2017 r. (środa)

wsie: Grodzewo, Mateuszewo
20 grudnia 2017 r. (środa)

wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec: 
15 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn, Wirginowo: 
12 grudnia 2017 r. (wtorek)

wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny:
22 grudnia 2017 r. (piątek)

wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
27 grudnia 2017 r. (środa)


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę