Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodano: 19-05-2017

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

​INFORMACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlowych i gastronomicznych o  obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017.

Należność w powyższej sprawie należy przekazać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Śremie:
57 9084 0003 2102 0013 0521 0013
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.,  podając w tytule: - II rata 2017 r.,  adres punktu sprzedaży, typ zezwolenia.

Brak wpłaty skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej bądź w  ostatecznej konsekwencji wygaszeniem zezwolenia. Podany wyżej termin jest terminem prawa materialnego co oznacza, że nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu. 

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Marzena Tonińska Inspektor Zespołu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pok. nr 1,  tel. 61 28 47 147.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę