Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Śrem

Dodano: 28-07-2017

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

​INFORMACJA
o planowanej inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Śrem

Burmistrz Śremu informuje, że w dniach od 14.08.2017 r. do 14.09.2017 r. na terenie gminy Śrem przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit) poprzez spis z natury.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. zadania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Paweł Czupryn, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń.
 
Podczas inwentaryzacji pracownicy ww. firmy, posiadający pisemne upoważnienie Burmistrza Śremu, przeprowadzą ankietyzację wśród mieszkańców gminy na temat posiadanych wyrobów zawierających azbest. Prosimy mieszkańców o umożliwienie ankieterom wstępu na teren posesji oraz udzielenie im wszelkich niezbędnych informacji w ww. zakresie. Istnieje również możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej www.eko-precyzja.eu/azbest.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu (np. azbest zdeponowany na terenie posesji), prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Śremie lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu. Zadanie współfinansowane jest ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Rozwoju w ramach Konkursu Azbest 2017.

Przeprowadzona inwentaryzacja może pozwolić na pozyskanie w przyszłości środków zewnętrznych na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Zespół Ochrony Środowiska, tel. 61 28 47 138 lub 61 28 47 140.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę