Już wkrótce czujniki smogowe w gminie Śrem

Dodano: 30-10-2018

29 października br. w Poznaniu podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem systemu pomiarowego jakości powietrza. W spotkaniu wziął również udział Burmistrz Śrem Adam Lewandowski, który jest wiceprezesem Zarządu Metropolii Poznań.

IMG_20181029_121741-(1).jpg
 

Przedsięwzięcie obejmuje montaż systemów pomiarowych w 160 szkołach ulokowanych na terenie Metropolii Poznań, organizację szkoleń dla mieszkańców i nauczycieli z gmin metropolitalnych. Czujniki zostaną zamontowane na wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Śrem.
 
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie systemów pomiarowych na kwotę niemal 1,3 mln zł złożyła INEA S.A. Dodatkowo w ramach projektu Stowarzyszenie zorganizuje wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut Badawczy) w okresie grzewczym co najmniej po jednym warsztacie edukacyjnym w każdej gminie Stowarzyszenia. Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy przeciwdziałają zanieczyszczeniu powietrza.
 
NASK realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi. System składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera.
Dane transmitowane będą, za pośrednictwem sieci WiFi oraz Ethernet, w sieci szkoły oraz Internecie. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut.

Rozpoczęcie prac planowane jest na listopad br.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę