Powstanie kładka i ścieżka rowerowa w kierunku Zbrudzewa i Mechlina

Dodano: 19-10-2018 TAGI:

W dniu 18 października 2018 r. zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań  podjął uchwałę 21/2018 w sprawie wyboru projektów dofinansowania w konkursie  RPWP.03.03.03 IZ 00 30 001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Równocześnie Zarządu Województwa Wielkopolskiego 18 października 2018 r. zatwierdził zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na łączną kwotę 17.102.906,43 złotych. 

Dzięki zwiększeniu alokacji środków unijnych złożony przez gminę Śrem projekt pn. „Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” został wybrany do realizacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.938.751,68 zł. 


 
 

Projekt obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej w kierunku Zbrudzewa przy istniejącym moście nad kanałem ulgi oraz ścieżki pieszo-rowerowej do ronda oraz do Zbrudzewa (do ul. Długiej) z bezpiecznym przejazdem pod mostem.


 
kładka2-(3).jpg
 
02_1-plan-syt-stan-projektowanyS.jpg

02_2-plan-syt-stan-projektowanyS.jpg
doł.jpg

Uchwała-zarzadu.jpg
zał-1-do-uchwały-21.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę