Konkurs Plastyczny "Śremskie Drzewko Świąteczne"

Dodano: 17-11-2017
ICS
16-12-2017 11:00

Śremski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, stowarzyszenia, domy samopomocy i inne placówki kulturalne do udziału w konkursie plastycznym pn. „ŚREMSKIE DRZEWKO ŚWIĄTECZNE’2017”.

Finał konkursu, wystawa pokonkursowa oraz rozdanie nagród odbędzie się 16 grudnia 2017 r. na śremskim rynku podczas imprezy plenerowej „Świąteczne Klimaty”.
 

REGULAMIN:


I CELE KONKURSU

1. Promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni.

3. Zachęcenie do poszukiwań inspiracji w historii sztuki.

4. Zaprezentowanie umiejętności plastycznych uczniów.

5. Kreatywne wykorzystanie materiałów recyklingowych.


II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkusie udział mogą wziąć przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, stowarzyszenia, domy samopomocy i inne placówki kulturalne. Jedna placówka może zgłosić do udziału maksymalnie trzy prace wykonane przez różnych uczestników.

2. Prace powinny być dostarczone do siedziby Śremskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 77 do dnia 11 grudnia 2017 r.


III ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przestrzennej, która będzie przedstawiała drzewko świąteczne.

2. Każde drzewko świąteczne powinno zawierać metryczkę (nazwa placowki, klasa, nazwiska wykonawców, wychowawca/opiekun).


IV WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wysokość minimalna – 0,7 m.

2. Wysokość maksymalna – 2 m.

3. Drzewko musi stać na stabilnej podstawie.

4. Mile widziane materiały recyklingowe.

5. Drzewka muszą być solidnie sklejone (zszyte), odporne na różne warunki.


V KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję powołuje Organizator.

2. Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.


VI KRYTERIA OCENY

1. Ocenie będą podlegały prace wykonane zgodnie z zasadami regulaminu.

2. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka oraz walory użytkowe.

3. Prace będą NAGRODZONE i wyeksponowane na scenie podczas imprezy plenerowej „ŚWIĄTECZNE KLIMATY NA ŚREMSKIM RYNKU” dn. 16 grudnia 2017 r. (szczegóły na plakatach).


VII NAGRODY

1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy pamiątkowe, a laureaci nagrody rzeczowe.

2. Wystawa pokonkursowa jw. 16.12.2017 r.

3. Po zakończeniu wystawy prace pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych w mediach, wydawnictwach i przekazie bezpośrednim.

3. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.

5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę