Konkurs ekologiczny dla szkół

Dodano: 06-09-2018

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zaprasza na konkurs ekologiczny dla szkół - Region czysty na 6. 

Od września rusza I edycja konkursu „Region czysty na 6”, organizowany przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie. Partnerami Konkursu są gminy wchodzące w skład regionu VI WPGO. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Śrem. Konkurs trwa od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.
 
Celem organizowanego konkursu jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców naszej gminy prawidłowych postaw proekologicznych i uświadomienie im, że odpady mogą być cennymi surowcami pod warunkiem, że zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane. Udział placówek oświatowych w konkursie zachęci najmłodszych do działania na rzecz ochrony środowiska. Ponadto, podopieczni szkół i przedszkoli będą mieli okazję uczestniczyć w tzw. „zielonych lekcjach” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.
Konkurs polega na zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów, tj.: plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek i baterii. Niezbędne worki i pojemniki do zbiórki odpadów przekazane zostaną placówkom przez koordynatorów gminnych, wraz z plakatami i innymi dokumentami dotyczącymi konkursu. Koordynatorem gminnym konkursu na terenie gminy Śrem jest Małgorzata Borowska, Zespół Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 140.

W celu zgłoszenia placówki do udziału w konkursie należy wypełnić „Deklarację Udziału” (załącznik nr 1) i przesłać ją do dnia 7 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres koordynatora gminnego: malgorzata.borowska@urzad.srem.pl.
Na uczestników konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Ponadto, po zakończeniu konkursu Organizator przekaże wynagrodzenie za przyjęte plastikowe nakrętki oraz puszki aluminiowe Gminie, która przeznaczy je na wybrany jeden cel charytatywny, wg zasady: 1 kg nakrętek plastikowych – 1 zł, 1 kg puszek aluminiowych = 1 zł.

Zachęcamy placówki do udziału w konkursie!
 
RegionCzystyNa6-plakat-sm.jpgo


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę