Informacja dot. spalania zanieczyszczonych odpadów drewnianych oraz drewnopochodnych

Dodano: 02-01-2019 TAGI:

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

INFORMACJA


Przypominam, że spalanie w piecach i kotłach domowych odpadów drewnianych i drewnopochodnych, zanieczyszczonych impregnatami i powłokami ochronnymi, odpadów forniru, płyty wiórowej oraz trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych, jest prawnie zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny.
 
Podstawa prawna: art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).'


 
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę