Szkolenie - Ochrona danych osobowych w praktyce - 6 i 13 marca 2018 r.

Dodano: 14-02-2018

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników przetwarzających i zabezpieczających dane osobowe oraz odpowiedzialnych za ich ochronę w szkoleniu nt. praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę:
 • jak prawidłowo opracować dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych; jakie są zasady legalności przetwarzania danych?
 • jak przygotować się do pełnienia roli ABI/IOD?
 • jak dbać o bezpieczeństwo danych (weryfikacja zabezpieczeń, kontrola dostępu do danych osobowych)?
 • jakie są zasady sprawdzania procedur wewnętrznych oraz raportowania?
 • kto jest odpowiedzialny za dane osobowe w przypadku outsourcingu usług?
 • w jaki sposób rozwiązywać problemy wynikające z przepisów, np.: powierzenie danych osobowych, przetwarzanie CV, udostępnianie danych, prowadzenie dokumentacji
 
Termin do wyboru:
 • 06.03.2018 r. (9:00-15:00)
 • 13.03.2018 r. (9:00-15:00)

Miejsce:  Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63 - 100 Śrem.
Prowadząca:  Monika Zygmunt – Jakuć - ekspert z zakresu ochrony danych osobowych.
Koszt: 250,00 zł.
 
Zakres tematyczny szkolenia:
 
1.      Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle obowiązujących przepisów Ustawy oraz w kontekście zmian wprowadzonych przez RODO 
 • Pozycja i rola ABI na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych - nowy ABI?
 • Formy i zasady właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
 • IOD a obowiązek oceny ryzyka zgodnie z RODO
 • Kryteria formalnoprawne dla stanowiska ABI/IOD
 • Wady i zalety outsourcingu ABI/IOD
Materiały: przykład powołania ABI/IOD
 
2.      Obowiązki wynikające z przepisów prawa
 • Zasada legalności przy przetwarzaniu danych i określanie właściwej przesłanki legalności
 • Obowiązki ADO wobec ABI/IOD w świetle obecnych przepisów i RODO
 • Obowiązek informacyjny i obowiązek szczególnej staranności, opis zbiorów danych w odniesieniu do rejestru czynności przetwarzania
 • Zabezpieczenie techniczne, organizacyjne i fizyczne i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych
 • Procedura zgłoszenia ABI
Materiały: przykładowa treść zgody marketingowej, zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz klauzule informacyjne
 
3.      Ochrona danych w praktyce:
 • Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych - różnice i przykłady
Materiały: wzór klauzul do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 
 
Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl.
 
Termin zgłoszeń upływa w dniu:
 • 02.03.2018 r. dla szkolenia 06.03.2018 r.
 • 09.03.2018 r. dla szkolenia 13.03.2018 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę