Odbiór choinek świątecznych

Dodano: 07-01-2019

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Śremie informuje, że poświąteczne drzewka choinkowe odbierane będą:

  • w zabudowie wielolokalowej wyposażonej w pojemniki  do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych: w każdy piątek
  • w zabudowie wielolokalowej wyposażonej w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych: w pierwszy, trzeci i piaty piątek miesiąca. 
  • w zabudowie jednorodzinnej: zgodnie z terminem odbioru odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych.
W związku z powyższym proszę o składowanie przedmiotowych drzewek obok pojemnika/worka przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.
 
W przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania ich samodzielnie bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych zlokalizowanego pod adresem
Mateuszewo 8, 63-100  Śrem. 
Przedmiotowy Punkt czynny jest w dniach:
wtorek – piątek od 8:00 do 16:00
Sobota od 8:00 do 12:00


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę