Pierwsza przysięga śremskich Wojsk Obrony Terytorialnej

Dodano: 06-09-2018

W niedzielę 2 września 2018 r. na rynku w Śremie odbyła się uroczysta pierwsza przysięga żołnierzy 124. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie. Nowy batalion wchodzi w skład sformowanej 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości uczestniczyli Adam Lewadowski Burmistrz Śremu oraz Zenon Jahns Starosta Śremski. 

Przysięgę ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej poprzedziła msza święta w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jana z Dukli w Śremie. Następnie odbył się przemarsz ulicami Śremu pododdziałów WOT na Plac 20 Października. 

Uroczystość poprowadził dowódca 124. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie ppłk Tomasz Woźniak. Na przysięgę przybył Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk. dr Artur Dębczak, który dokonał przeglądu pododdziałów. Przysięgę nowych żołnierzy odebrał  dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Rafał Miernik. 

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak skierował do nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej list, który odczytał Wojewoda Wielkoplski Zbigniew Hoffmann. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem rozstrzelanych 20 października 1939 r. przez hitlerowców oraz pod tablicą ku czci poległych wychowanków Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich działającej w Śremie w latach 1931-39.

Oprawę muzyczną przysięgi przygotowała Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych Poznań. Na przysięgę terytorialsów przybył kombatant generał brygady w st. spocz. Jan Podhorski który podczas kampanii wrześniowej walczył jako ochotnik w wielkopolskim batalionie Obrony Narodowej.

Dla przybyłych gości kuchnia polowa serwowała grochówkę wojskową. Po uroczystości mozna było zobaczyć prezentacje uzbrojenia: samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy "OSA-AK", przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM oraz opancerzony pojazd rozpoznania chemicznego BRDM. 
 

Plakat-12-WBOT3.png

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie. 

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego z służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. 

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. 
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę