Pierwsze spotkanie Grupy Seniorów Parafii Farnej

Dodano: 01-02-2018

W niedzielę 28 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie osób starszych. Oferta została skierowana do mieszkańców „starej części” Śremu, ale na spotkaniu nie zabrakło też osób działających w klubach seniora na Jezioranach oraz tworzących nieformalne grupy senioralne.

Przedstawiciele Klubu Literackiego Amator, grupy samopomocowej dla osób w kryzysie emocjonalnym po stracie bliskiej osoby, grupy rękodzieła oraz osoby tworzące kółko szachowe, zachęciły seniorów do przyłączenia się do już istniejących grup, w których będą mogli rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych z terenu gminy Śrem. Inicjatywa jest realizowana w ramach Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017-2025. Kierunki działań obejmują  wzbogacenie oferty usług dla seniorów, wsparcie samodzielności, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz rozwój idei miejsc przyjaznych seniorom. Dla uczestników Grupy Seniorów Parafii Farnej planowana jest oferta aktywizacyjna z obszaru wsparcia o charakterze grupowym. Uczestnicy w miarę potrzeb otrzymają też wsparcie socjalne i psychologiczne oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych. 

Spotkania pod hasłem „Niedzielna Herbatka” odbywać się będą w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00, natomiast spotkania tematyczne w każdą środę w godz. od 10:00 do 13:00 w salce przy Parafii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem lub współpracą OPS zaprasza do kontaktu: 
Natalia Grewling, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, 61 28 39 997 wew. 21


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę