​Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start w gminie Śrem

Dodano: 06-07-2018 TAGI:

Od 1 lipca 2018 r. rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”. W pierwszym dniu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wpłynęło 145 wniosków złożonych elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu „Emp@tia”. Do dnia 4 lipca wpłynęło 470 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. 

Dla kogo świadczenie dobry start?

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. 

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Wnioski w formie papierowej od 1 sierpnia!

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, przy ul. Grota Roweckiego 31.


Od 2 lipca br. w związku z realizacją rządowego programu Dobry Start nastąpiła zmiana godzin urzędowana Biura Obsługi Interesanta w Ośrodku Pomocy Społecznej – 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00 oraz w środę od godz. 7.00 do 18.00. 
 

Kiedy wypłata świadczeń?

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie będzie realizował wypłatę świadczeń natychmiast po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.
 

Uproszczona procedura!

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. 
 

Szczegółowe informacje!

W ramach akcji informacyjnej został udostępniony nr telefonu pod którym można uzyskać informacji na temat rządowego programu dobry start –

tel. 61 28 10 447


Dla celów wymiany informacji pomiędzy wnioskodawcami i osobami zainteresowanymi świadczeniem dobry start został również założony został odrębny adres poczty mailowej:

Informacje będą wysyłane z adresu poczty mailowej:

srem.dobrystart@ops.srem.pl 


Pod wskazany adres można kierować zapytania dotyczące rządowego programu Dobry Start. 


„Dobry Start” w  liczbach

Wsparcie z programu „Dobry Start” trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin.

W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ok. 1,4 mld zł.

W gminie Śrem wsparcie z programu planujemy skierować do ponad 6,1 tys. dzieci.
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę