Projekt budżetu gminy na 2018 rok

Dodano: 04-12-2017

19 grudnia 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Śremie będzie rozpatrywany projekt budżetu gminy Śrem na 2018 rok. W budżecie samorządowym zaplanowano dochody na poziomie 169 mln zł oraz wydatki w wysokości  172 mln złotych. 

budzet2018www.JPG
Podstawą dochodów gminy jest udział w podatkach dochodowych PIT i CIT – ok. 40 mln zł, dochody z podatków lokalnych - 35 mln zł  oraz subwencja oświatowa z budżetu państwa na dofinansowanie szkół – 30 mln zł.  Na realizację programu wspierania rodziny 500+ gmina Śrem otrzyma z budżetu państwa 27 mln złotych. Blisko  6 mln zł będą stanowić pozyskane fundusze unijne.

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie gminy Śrem wynoszą 149 mln zł. Najwięcej gmina wyda na oświatę – 38 mln złotych oraz na pomoc społeczną 25 mln zł.


Wydatki majątkowe stanowią 23 mln zł.

Najważniejsze inwestycje

Modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie 4.991.631,00
Budowa budynku mieszkalnego dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Powstańców Wlkp. 1 2.000.000,00
Budowa boisk sportowych  (Stadion Miejski w Śremie) 2.000.000,00
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie 1.024.651,00
Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem     900.000,00
Budowa ul. Parkowej w Śremie 800.000,00
Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie 500.000,00
Budowa drogi w Dalewie 500.000,00
Budowa dróg gminnych w Nochowie 500.000,00
Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie 500.000,00
Budowa drogi w Grzymysławiu 500.000,00
Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie 500.000,00
Zakup samochodu dla Straży Pożarnej 450.000,00
Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna 400.000,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem 400.000,00
Budowa boiska w Zbrudzewie 350.000,00
Modernizacja drogi powiatowej w Górze 350.000,00
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie 350.000,00
Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie 300.000,00
Budowa ul. Spokojnej w Mórce 300.000,00
Budowa ul. Jasnej w Śremie 300.000,00
Budowa placów zabaw 300.000,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. 300.000,00
Modernizacja tarasu i terenu - Przedszkole nr 2 250.000,00
Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem 259.384,00
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych 200.000,00
Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego 200.000,00
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 200.000,00
Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie 100.000,00


Wydatki majątkowe gminnych jednostek organizacyjnych

Urząd Miejski
w Śremie

Wydatki majątkowe 23.342.464 zł
Śremskie TBS
Sp. z o.o. 
Budowa dwóch budynków z 40 mieszkaniami oraz 12 garażami - Żurawia III etap 8.141.000 zł
Śremskie TBS
Sp. z o.o.
Budowa budynku mieszkalnego dla osób starszych i niepełnosprawnych  przy ul. Powstańców Wlkp. 1 4.100.000 zł
Muzeum Śremskie Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej 7.885.671 zł
Śremskie Wodociągi
sp. z o.o.
Modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa infrastruktury  wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej 8.000.000 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
Rozbudowa floty pojazdów specjalistycznych 400.000 zł
  RAZEM 51 869 135 zł


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę