Rekrutacja i drzwi otwarte do przedszkoli i szkół podstawowych

Dodano: 31-01-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

slayder-rekturacja-2018-long.jpg

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie zgodnie z art.154. ust 1, pkt 1 Prawo Oświatowe informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

baner-duzy-aplikacja-2018.jpg
 

Dzwi otwarte w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę ŚremJednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem podczas drzwi otwartych zorganizowanych w następujących terminach:

Przedszkola 

Przedszkole dzień godzina

Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 91
 
15-03-2018 od 16:00

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3
 
22-03-2018 od 15:30 do 17:00

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5
„Mali Przyrodnicy” w Śremie
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4

14-03-2018 od 16:00

Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka” w Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12 a
 
5-03-2018 od 17:00 do 18:00
 
 

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Śrem

Szkoła dzień godzina

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
ul. Jana Kochanowskiego 2
 
6-03-2018 od 17:00 do 19:00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka  w Śremie
ul. Szkolna 4
 
21-03-2018 od 16:00 do 18:00

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
ul. Stefana Grota - Roweckiego 10
 
17-03-2018 od 9:30 do 11:30
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12 a

8-03-2018
dla kl I


9-03-2018
dla kl Iv i VII

od 17:00

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
ul. Ignacego Paderewskiego 4
 
15-03-2018 od 17:00 


Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bodzyniewie, Bodzyniewo 35
 

22-03-2018 od 15:30 do 17:30

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
Krzyżanowo 44
 
22-03-2018 od 17:00
 
 

baner-top-terminy3000.jpg

Przedszkola publiczne oraz
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 luty od godz. 7:00 - 28 luty do godz. 15:00 

Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca od godz. 7:00 -  23 marca do godz. 15:00 
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

26 marca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.


27 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


27 marca od godz. 12:00 - 29 marca do godz. 15:00
Złożenie  potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

11 czerwca od godz. 12:00 - 22 czerwca do godz. 15:00
Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

25 czerwca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

26 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca od godz. 12:00 - 28 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


29 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Klasy I publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

1 marca od godz. 7:00 - 23 marca do godz. 15:00
Złożenie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w szkole pierwszego wyboru. 

Rejestracja w systemie:
  • zgłoszenia - w przypadku zapisu dziecka do szkoły obwodowej,
  • wniosku - w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.

26 marca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

27 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27 marca od godz. 12:00 - 29 marca do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

11 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

11 czerwca od godz. 12:00  - 22 czerwca do godz. 15:00
Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

25 czerwca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

26 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca od godz. 12:00 - 28 czerwca do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę