Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Dodano: 14-03-2018 TAGI:

wieza-pamieci-logo200-(1).jpgWieża wodociągowa – symbol, marzenie, rewitalizacja

Kiedy na skutek zmian technologicznych wieża przestała pełnić pierwotną rolę, została marzeniem, niezdobytym szczytem, obiektem podziwu, zabytkiem trwale wpisanym w krajobraz Śremu.

Myśl o jej reaktywacji nie jest nowa, ale w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego staje się spójna i czytelna jak nigdy dotąd.

 


Zabytkowa, niemal 44 metrowa wieża pochodząca z początku XX wieku, jest nierozłączną częścią śremskiej panoramy. Miejska wieża wodociągowa, zbudowana w latach 1908-1909 według projektu Ksawerego Geislera, jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem Śremu. Wieża wpisana jest do rejestru zabytków - nr rej.: 2002/A z 21.05.1985. Zgodnie z koncepcją oraz dokumentacją projektową wieża ciśnień ma zostać zagospodarowana jako przestrzeń rekreacyjna, kulturalna, edukacyjna oraz turystyczna nawiązująca do śremskich tradycji Powstania Wielkopolskiego.
 
01b.jpg

Planowane przedsięwzięcie wynika z potrzeby zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz rozwoju turystycznego gminy Śrem. Modernizacja wieży i uruchomienie jej wnętrza jest wpisane również w Strategię Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013–2020
 

Wieża Ciśnień w Powstaniu Wielkopolskim

Wieża ciśnień odegrała kluczową i symboliczną rolę podczas Powstania Wielkopolskiego w Śremie. Wydarzenie opisuje stary maszynopis znajdujący się w archiwum Muzeum Śremskiego relacjonujący początki działania Śremskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Rejtana.
W nocy 30/31 grudnia 1918 roku, po bezkrwawym zajęciu jednostki wojskowej, wszystkich urzędów i obiektów miejskich przez Powstańców oraz rozbrojeniu policji i żandarmerii niemieckiej, wysłano grupę harcerzy pod dowództwem Mariana Kujawskiego w celu przejęcia śremskiej wieży ciśnień - jednego z najwyższych obiektów miasta.
Śremscy harcerze, Powstańcy Wielkopolscy, znali doskonale wojskowe rzemiosło, mieli za sobą służbę w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. W skład grupy harcerzy wchodzili także Wincenty Klaczyński jako zastępca dowódcy, Jan Kil, Marian Tuszyński, Wiktor Rogalewski, Antoni Bartkowiak, Franciszek Reus, Owczarczak, brat Ignacego.
Harcerze przejęli wieżę ciśnień i wywiesili na niej polski sztandar. Niby nic dziwnego, ale… Sztandar ten był pierwszym polskim znakiem wywieszonym w mieście. Jego przeznaczenie nie zmieniło się, ponieważ miał być on faktycznie pierwszą polską flagą wywieszoną w Śremie, ale nie na wieży ciśnień, tylko na śremskim magistracie. Dowodzący grupą śremskich harcerzy Marian Kujawski zabrał go z domu, gdzie był przygotowany przez jego ojca.
Od 2007 roku wydarzenie to upamiętniane jest w trakcie uroczystości rocznicowych w dniu 27 grudnia.

03.png

Główne założenia rewitalizacji

1. Wieża w nowej roli, już nie technicznej, a społecznej zachowuje głębokość wnętrza poprzez brak podziału na kondygnacje, nie zatraca w ten sposób waloru wieży, jednocześnie nie odwraca się od swojej historii poprzez zachowanie formy architektonicznej i historycznej prezentacji nawiązującej do pierwotnej funkcji. 

2. Rewitalizacja wieży polega na wprowadzeniu do odrestaurowanego (z zachowaniem wszelkich uwarunkowań konserwatorskich) obiektu nowych funkcji spójnie zestawionych w przestrzeni wieży. Następuje funkcjonalna synteza sportu (ścianka wspinaczkowa), kultury, historii i edukacji. Jest to propozycja dla ludzi różnych pokoleń i zainteresowań.

3. Wieża i jej program użytkowy są hołdem złożonym przodkom walczącym o polskość Śremu i Wielkopolski. Dane o Powstańcach, zebrane oraz wyeksponowane na wystawie w Muzeum Śremskim w 2018 roku zostaną przeniesione do wieży i tam przedstawione przy użyciu multimediów w systemie otwartym.

4. Koncepcja nadania wieży nowej funkcji i roli społecznej integruje cenny obiekt technicznej architektury początku XX wieku z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie komunikacji i multimediów (projekcje sferyczne).

5. Rewitalizacja wieży wodociągowej w minimalnym, dopuszczalnym stopniu ingeruje w przestrzeń ochrony konserwatorskiej (ukrycie zaplecza technicznego i gastronomicznego w skarpie), jednocześnie wpisując się w ciąg rewitalizowanych obiektów i przestrzeni staromiejskich Śremu, od centrum miasta przez promenadę nadwarciańska, Muzeum Śremskie po teren wokół wieży wodociągowej.
 
1s-(3).jpg

01.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

kawiarnia.jpg

szatnia.jpg


0s.jpg

wejscie.jpg

wejscie2.jpg

vlcsnwinda.jpg

scianka.jpg

scianka3.jpg

pietro.jpg


1s-(5).jpg

multimedia.jpg

mutlimedialna2.jpg

08wieza_zbiorniks.jpg

2s-(1).jpg

zbiornik.jpg

09wieza_zbiornik_s.jpg

lezaki.jpg

3s.jpg

zbiornik4.jpg

lornetki.jpg

lornetki2.jpg

4s.jpg


wejscie-na-galerie.jpg

04-(1).jpgstopka-logo.jpg
stopka.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę