Sprawozdanie z kontroli Straży Miejskiej z zakresu ochrony środowiska w lutym 2018

Dodano: 07-03-2018 TAGI:

W lutym 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
Sprawozdanie z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską z zakresu Ochrony Środowiska
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data
kontroli
Liczba Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomości
ujawnionych uchybień pouczeniem MK wnioskiem
do sądu
dot. spalania
odpadów
innych
Zbrudzewo 01.02.18 5 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Krótka 05.02.18 5 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Wybickiego 06.02.18 5 0 0 0 0 0
Dąbrowa 07.02.18 6 0 1 (1) 1 0 0
Binkowo 07.02.18 2 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Zachodnia 08.02.18 5 0 0 0 0 0
Nochowo 19.02.18 3 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Mickiewicza 20.02.18 6 0 1 (2) 1 0 0
Kadzewo 26.02.18 5 0 0 0 0 0
Zbrudzewo 27.02.18 6 0 4 (1,2,3,4) 2 0 0
Śrem, Pl. 20 Października 28.02.18 4 0 0 0 0 0
  52 0 6 4 0 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego

 

Wyniki interwencji Straży Miejskiej w Śremie dot. zgłoszeń zadymiania terenów zabudowanych

Najczęstszymi przyczynami zadymiania obszarów zabudowanych, stwierdzanymi podczas interwencji Straży Miejskiej w Śremie, jest użytkowanie przestarzałych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym oraz nieumiejętne rozpalanie opału w palenisku.

W nielicznych przypadkach funkcjonariusze Straży Miejskiej stwierdzili stosowanie opału nieodpowiedniego do danego rodzaju kotłów (niezgodnego z zaleceniami producenta kotła) oraz spalanie wilgotnego drewna. Czarny lub szarobrązowy dym z komina nie jest dowodem wykorzystywania niedozwolonych odpadów jako opału w piecach czy kotłach. 

W kilku przypadkach stwierdzono prawdopodobieństwo wykorzystywania jako opału m.in. odpadów w postaci sklejek drewnianych czy płyt drewnopodobnych. W 2017 roku nałożono kilka mandatów, ale najczęściej interwencje były kończone pouczeniem i ponowną kontrolą. 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę