Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w marcu 2018

Dodano: 11-04-2018 TAGI:

W marcu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data
kontroli
Liczba Zakończonych
Kontrolowanych
 nieruchomości
ujawnionych uchybień pouczeniem MK
wnioskiem
do sądu
dot. spalania
odpadów
innych
Binkowo 05.03.18 3 0 2 (1,2) 2 0 0
Psarskie 05.03.18 6 0 3 (1,2) 3 0 0
Psarskie 06.03.18 7 0 0 0 0 0
Śrem,
ul. Kilińskiego
07.03.18 1 0 0 0 0 0
Śrem,
ul. Słoneczna
07.03.18 3 0 1 (2) 1 0 0
Psarskie 07.03.18 1 0 1 (2) 1 0 0
Mechlin 09.03.18 5 0 2 (1,4) 2 0 0
Śrem,
ul. Wiosny Ludów
13.03.18 6 0 2 (1,2) 1 0 0
Śrem, ul. Słoneczna 16.03.18 3 0 2 (1,2) 1 0 0
Pyszaca 21.03.18 6 0 0 0 0 0
Psarskie 27.03.18 12 0 1 (2) 1 0 0
Śrem, ul. Tylna 27.03.18 6 1 0 1 0 0
Śrem,
Pl. 20 Października
28.03.18 5 0 2 (2.4) 1 0 0
  64 1 16 14 0 0
 
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę