Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w maju 2018

Dodano: 12-06-2018 TAGI:

W maju 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data
kontroli
Liczba Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomości
ujawnionych uchybień pouczeniem MK
wnioskiem
do sądu
dot. spalania
odpadów
innych
Śrem,
ul. Końcowa
08.05.18 2 0 0 0 0 0
Śrem,
ul. Wiosny Ludów
08.05.18 5 1 1 2 0 0
Binkowo 17.05.18 1 0 0 0 0 0
Śrem,
ul. Wybickiego
18.05.18 7 0 5(2,3,4) 5 0 0
Luciny 22.05.18 4 0 2 (3,4) 2 0 0
Binkowo 22.05.18 1 0 0 0 0 0
Kaleje 22.05.18 1 0 1(4) 1 0 0
Śrem,
ul. Nałkowskiej
25.05.18 3 0 0 0 0 0
Śrem,
ul. Zachodnia
28.05.18 5 0 3(1,2,4) 3 0 0
Psarskie 29.05.18 5 0 2(2,4) 2 0 0
  34 1 14 15 0 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę