Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska we wrześniu 2018

Dodano: 04-10-2018 TAGI:

We wrześniu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data
kontroli
Liczba Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomości
ujawnionych uchybień pouczeniem MK
wnioskiem
do sądu
dot. spalania
odpadów
innych
Zbrudzewo 04.09.2018 r.  5 0 0 0 0 0
Niesłabin 07.09.2018 r.  5 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Wybickiego 07.09.2018 r.  6 0 0 0 0 0
Mechlin 13.09.2018 r.  6 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Ostroroga 17.09.2018 r.  1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Kochanowskiego 17.09.2018 r.  5 0 0 0 0 0
Śrem, Pl. 20 Października 18.09.2018 r.  4 0 3 (1,4) 3 0 0
Śrem, ul. Ogrodowa 20.09.2018 r.  5 0 0 0 0 0
Mórka 20.09.2018 r.  3 0 0 0 0 0
Psarskie 21.09.2018 r.  5 0 0 0 0 0
Psarskie 26.09.2018 r.  5 0 1 (2) 1 0 0
Śrem, ul. Ogrodowa 26.09.2018 r. 5 0 2 (2) 2 0 0
Krzyżanowo 27.09.2018 r. 5 0 0 0 0 0
Nochowo 29.09.2018 r. 5 0 1 (2) 1 0 0
Wyrzeka 29.09.2018 r. 1 0 0 0 0 0
               
  66 0 7 7 0 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę