Sprawozdanie z kontroli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska w październiku 2018

Dodano: 07-11-2018 TAGI:

W październiku 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Śremie na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu przeprowadzili kontrole nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Śrem międzyinnymi w zakresie rodzaju paliwa wykorzystywanego jako opału. 

W ramach kontroli strażnicy informują mieszkańców o skutkach stosowania niewłaściwego rodzaju opału, a w przypadkach stwierdzenia wykorzystywania odpadów do celów grzewczych mogą wymierzyć karę grzywny. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem opracowanym na każdy miesiąc w roku. 
Sprawozdanie z kontroli prowadzonych przez Straż Miejską z zakresu Ochrony Środowiska
 
Kontrolowana
wieś/ulica
Data kontroli Liczba  Zakończonych
kontrolowanych
nieruchomosci
ujawnionych uchybień pouczeniem MK wnioskiem
do sądu
dot.
spalania odpadów
innych
Borgowo 02.10.2018 3 0 1 (3) 1 0 0
Śrem, ul. Wyspiańskiego  04.10.2018 1 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Wiosny Ludów 04.10.2018 6 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Zachodnia 16.10.2018 3 0 0 0 0 0
Śrem, ul. Ogrodowa 16.10.2018 5 0 2 (2) 2 0 0
Śrem, ul. Zachodnia 18.10.2018 1 0 0 0 0 0
Krzyżanowo 25.10.2018 1 0 0 0 0 0
Śrem, Pl. 20 Październia 26.10.2018 5 1 1 (4) 1 1 0
Śrem, ul. Wiosny Ludów 29.10.2018 1 0 1 (2) 1 0 0
  26 1 5 5 1 0
 
1 - brak informacji o psie na posesji 
2 - brak opłaty za psa
3 - brak numeru porządkowego nieruchomości
4 - brak szczepień psa przeciw wściekliźnie
5 - brak deklaracji i pojemnika na odpady
6 - brak przyłącza do kanalizacji sanitarnej i brak zbiornika bezodpływowego
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę