Zaktualizuj deklaracje podatkowe

Dodano: 15-02-2018

Urząd Miejski w Śremie prowadzi kontrole w gospodarstwach domowych i firmach w celu sprawdzenia zgodności danych wykazanych w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Urząd Miejski w Śremie prowadzi weryfikację wszystkich danych podatników:

  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków od nieruchomości,
  • podatku rolnego
  • podatku leśnego.
W przypadku wystąpienia rozbieżności Urząd Miejski w Śremie prowadzi postępowanie wyjaśniające. Weryfikacją zostaną objęte wszystkie złożone deklaracje podatkowe!
 


NIE CZEKAJ NA WEZWANIE URZĘDU!
SAMODZIELNIE SPRAWDŹ I ZAKTUALIZUJ ZŁOŻONĄ 
PRZEZ SIEBIE DEKLARACJĘ PODATKOWĄ

Złóż zaktualizowana deklarację podatkową:
Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta (parter)
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
poniedziałek - piątek - godz. 7.00-16.00


 
 
 

Jak zaktualizować swoje deklaracje podatkowe

czeks.jpg OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

1) sprawdź czy zgadza się liczba osób zamieszkujących z liczbą podaną w Twojej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
2) pobierz formularz ze strony internetowej podatki.srem.pl lub odbierz na miejscu w Urzędzie Miejskim w Śremie
3) wypełnij nowy formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.
4) Złóż wypełniony zaktualizowany dokument:
Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta (parter)
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
poniedziałek - piątek - godz. 7.00-16.00
 
czekstel.jpgPotrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:
Urząd Miejski w Śremie, Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Plac 20 Października 1, 

tel.  61 28-47-174, 

 

czeks-(1).jpgPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) Ustal powierzchnię swojej nieruchomości. W tym celu dokonaj pomiaru swojej nieruchomości.
 
Uwaga ! Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m pomija się.
 
2) sprawdź czy zgadza się faktyczna powierzchnia użytkowa budynków oraz sposób wykorzystania nieruchomości z tym co masz w otrzymanej decyzji podatkowej
 
3) pobierz odpowiedni formularz ze strony internetowej podatki.srem.pl lub odbierz na miejscu w Urzędzie Miejskim w Śremie 
 
5) wypełnij odpowiedni formularz, wskazując faktyczną powierzchnię danej nieruchomości
 
4) Złóż wypełniony dokument:
Urząd Miejski w Śremie – Zespół Obsługi Klienta (parter)
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
poniedziałek - piątek - godz. 7.00-16.00
czekstel.jpgPotrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:
Urząd Miejski w Śremie, Pion Zarządzania Finansami Gminy 
Plac 20 Października 1, 

tel. 61 28-47-164, 61 28-47-119

Pliki do pobrania


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę