Zawiadomienie -Nadzwyczajna XLVII Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 12 września 2018 r. o godz. 13.00

Dodano: 10-09-2018

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA
 
że w dniu 12 września 2018 r. o godz. 13.00 
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.
 
 odbędzie się Nadzwyczajna XLVII Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
 
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
                     
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem odrębnych obwodów głosowania. 
 
4. Zamknięcie sesji.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
 
(-) Katarzyna Sarnowska
Śrem, 07 września 2018 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę