Strategia rozwoju 2013-2020


Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2013 – 2020

a043b8f3-6c6e-4cfb-bf5d-8eb80ac03b55.jpg


 
Na początku 2012 roku samorząd gminy Śrem podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania najważniejszego dokumentu programowego Gminy, czyli strategii jej rozwoju. 

Prace nad strategią zostały poprzedzone opracowaniem „Raportu o stanie Gminy”, którego celem było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą gminy Śrem. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do faktycznej i obiektywnej oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.
 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz konsultacji społecznych (wywiadów z opiniotwórczymi mieszkańcami gminy, sondażu, spotkań, dyskusji) została wytyczona strategia Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby osiągnięcia tych celów.
 
Prace związane z formułowaniem wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych były prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień współpracują z samorządem.
 
Po wielu spotkaniach i dyskusjach powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Gminy do 2020 roku, uwzględniające uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. 
 
Niniejszy program strategiczny bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy i stanowi kontynuację wieloletniego procesu jej rozwoju. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze powinny dążyć do głównego kierunku rozwoju Gminy, polegającego na stworzeniu korzystnych warunków zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o atrakcyjne położenie i walory środowiska naturalnego.
 

Pliki do pobrania:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚREM 2013 - 2020
 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę