STOP rakowi szyjki macicy


Baner-l.jpg

Gminny Program Zdrowotny pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018 – 2021”
 
W 2017 roku Rada Miejska w Śremie podjęła  uchwałę o przystąpieniu do Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018 – 2021”.
 
Głównym celem programu jest:
1. zaszczepienie przeciw wirusowi HPV w każdym roku obowiązywania Programu dziewcząt w wieku trzynastu lat mieszkających na terenie gminy Śrem, których rodzice lub opiekunowie prawni pisemnie zadeklarowali chęć przystąpienia do Programu;
2. zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród nastolatek odnośnie zachorowalności na raka szyjki macicy;
3. zmiana postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez nabywanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych;
4. ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt;
5. podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych i przekonanie do wczesnej konsultacji medycznej w przypadku występowania niepokojących objawów;
6. promocja zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.
 
Program realizowany jest na terenie gminy Śrem i skierowany do całej populacji dziewcząt mających 13 lat w każdym roku realizacji programu zameldowanych na terenie gminy Śrem zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
 
kwadart.jpg
 
Na początku przeprowadzona jest kampania informacyjna wśród rodziców lub opiekunów prawnych dziewcząt objętych Programem oraz wśród dziewcząt nim objętych, potem następuje powszechne wdrożenie szczepienia dziewcząt, w każdym roku jednego rocznika. Szczepionka podawana jest trzykrotnie. Dziewczynki szczepione są szczepionką 4 – walentną typu 6,11,16 i 18. Jest to szczepionka ochronna przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującym raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu oraz kłykcin kończystych. 
 
Szczepienie jest przeprowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz po wypełnieniu kwestionariusza przesiewowego. Każde badanie poprzedzone jest badaniem lekarskim.
 
Koszt tych szczepień w całości pokrywany jest z budżetu Gminy Śrem. 
 
plakat_Srem-2019v2.jpg

 
Realizacje

Realizacje


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę