Zostań Partnerem Programu Rodzina 3+


main-(1).png


 
1.W Programie "Rodzina 3+" mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi  z zastosowaniem obniżki cen dla członków rodzin wielodzietnych.

 
2.Przystąpienie partnera do Programu "Rodzina 3+" nastąpi na podstawie deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Śremie 
3.Każdy partner otrzymuje identyfikator przystąpienia do Programu "Rodzina 3+"
4.Lista partnerów Programu "Rodzina 3+" dostępna na stronie internetowej 
 
 
 
Deklaracja przystąpienia Partnera do Programu Rodzina 3+

Deklaracja przystąpienia Partnera do Programu Rodzina 3+


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę