Program Rodzina 3+blblele.png
 
Gmina Śrem realizuje Program „Rodzina 3+”. Program skierowany jest dla rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Śrem, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia.
 
Program Rodzina 3+ to:
  • Ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem;
  • Zniżki na towary i usługi oferowane przez Partnerów Programu. 
karta.png
  
Aby skorzystać z ulg oferowanych w ramach Programu wystarczy:
1.Złożyć wniosek o wydanie karty rabatowej w Urzędzie Miejskim w Śremie
2.Odebrać kartę rabatową (karta wydawana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku);
3.Korzystać z rabatów.
Karta rabatowa honorowana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka). 
 
Lista Partnerów

Lista Partnerów

Wniosek o wydanie Karty rodzina 3+

Wniosek o wydanie Karty rodzina 3+

Zostań Partnerem Programu Rodzina 3+

Zostań Partnerem Programu Rodzina 3+

Realizacje

Realizacje


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę