Śremska Karta Seniora


main-karta-seniora.jpg

W dniu 18 sierpnia 2017 r. w ramach Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017 – 2025 została wprowadzona Śremska Karta Seniora dla osób 60+.

 

Korzyści dla posiadaczy Śremskiej Karty Seniora

  • Seniorzy dzięki posiadaniu karty będą mogli skorzystać z ulg, zniżek i promocji oferowanych przez partnerów karty. 
 

Dla kogo Śremska KartA Seniora

  • O Śremską Kartę Seniora może ubiegać się każdy mieszkanieć gminy Śrem który ukończył 60 lat. 
  • Karta wydawana jest bezpłatnie.
  • Uwaga ! Karta rabatowa honorowana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
 

Aby uzyskać Śremską kartę seniora należy:

1. Wypełnić Wniosek o wydanie Śremskiej Karty Seniora  - do pobrania 


2. Złożyć wniosek o wydanie Śremskiej Karty Seniora

Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych pokój nr  3
lub Biuro Obsługi Klienta
ul. Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

3. Odebrać kartę rabatową

Karta wydawana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

wzór karty
wzor-kartya.jpg

Partnerzy Śremskiej Karty Seniora

W Śremskiej Karcie Seniora mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla osób korzystających z karty. Przystąpienie partnera do Śremskiej Karty Seniora następuje na podstawie deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Śremie. Na podstawie złożonej deklaracji chęci uczestnictwa w Śremskiej Karcie Seniora zostaje podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej gminy Śrem z Partnerem karty. Każdy Partner otrzymuje identyfikator przystąpienia do Śremskiej Karty Senior w formie naklejki „Instytucja Przyjazna Seniorom”, celem umieszczenia jej w witrynach firm i instytucji współpracujących z Gminą Śrem przy realizacji karty. 

szczegółowych Informacji udziela

Urząd Miejski w Śremie
Pion Edukacji i Usług Społecznych pokój nr 3
ul. Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. +48 61 28  47 142
Korzyści dla posiadaczy

Korzyści dla posiadaczy

Wniosek o wydanie Śremskiej Karty Seniora

Wniosek o wydanie Śremskiej Karty Seniora

Partnerzy

Partnerzy

Regulamin Śremskiej Karty Seniora

Regulamin Śremskiej Karty Seniora

Realizacje Śremskiego Programu na rzecz osób starszych

Realizacje Śremskiego Programu na rzecz osób starszych

Śremski Program na rzecz osób starszych

Śremski Program na rzecz osób starszych


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę