Wielkopolska Karta Rodziny


Gmina Śrem reprezentowana przez Burmistrza Śremu, przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.
 

Gmina Śrem reprezentowana przez Burmistrza Śremu, przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 
 
Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.
 
Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
 
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie: www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html
 
Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1 oraz w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie - Galeria Polonia, Al. Solidarności 2
 
Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
Realizacje

Realizacje


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę