Zachowaj trzeźwy umysłW 2015 roku gmina Śrem po raz szósty włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno –profilaktyczną  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Hasło jubileuszowej 15 edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2015 r. brzmi „Grajmy w jednej drużynie!”. Odwołuje się do edukacji prozdrowotnej uczniów, rozwijania umiejętności współpracy, realizacji wspólnych celów, kształtowaniu świadomości wspólnotowej oraz wzmacnianiu pozytywnych więzi w grupie. Tematyka kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zwraca szczególną uwagę na kształtowanie osobowości uczniów przy zachowaniu równowagi między rozwojem indywidualnym, a wspólnotowym.
Kampania 2015 łączy oddziaływanie rodziców i nauczycieli, dotyczy pomocy oraz przygotowania młodzieży do świadomego kierowania swoim postępowaniem i wyposażenia ich w umiejętności właściwego reagowania.

Cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł:
  • uzmysłowienie młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd,
  • wytłumaczenie uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie,
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą; żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam,
  • nauczenie dzieci i młodzieży angażowania się w zadania wymagające współpracy i współdziałania; granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji,
  • zachęcenie do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.
 
Kampania trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. 

W kampanii odbywa się 6 konkursów indywidualnych oraz 1 zespołowy dla dzieci i młodzieży. 
Termin nadsyłania prac w konkursach indywidualnych dla dzieci i młodzieży upływa 30 czerwca 2015 r. (konkurs: ulotkowy „Zdrowe zagranie”, plastyczno – literacki „Warto pomagać” - dla szkół podstawowych; internetowy „Zagrywka w punkt” i „Szukamy Młodych Mistrzów”, plastyczno – literacki „Razem lepiej” – dla szkół gimnazjalnych oraz „Tekturowy ludzik” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs zespołowy „Nawzajem” – dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej – do 30 listopada 2015 r. 
 
W 2015 roku będzie kontynuowane badanie ankietowe „Młodzi a substancje psychoaktywne”. Celem dokonania ewaluacji grupą objętą badaniem w 2015 roku będzie VI klasa szkoły podstawowej oraz III gimnazjum (w 2014 roku badaniem objęta była V klasa szkoły podstawowej oraz II szkoły gimnazjalnej). Dzięki badaniu gmina Śrem otrzyma diagnozę ilościową i opis trendów dotyczących używania substancji psychoaktywnych.
 
trzezwy-umysł.jpg
Realizacje programu

Realizacje programu


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę