Śrem antySMOGOWO


tło3.jpg

Nie-pal-Smieci-6med.jpg


Nie pal odpadów!

Palenie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze - szkodzi Tobie i Twoim bliskim. 
 

Spalanie odpadów jest przyczyną emisji do powietrza
setek trujących, toksycznych substancji!

Pamiętaj!

Zanieczyszczenia z domowego komina rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu jego 10-krotnej wysokości, czyli na Twój dom i najbliższe otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku spalania w domach mebli, opon, tekstyliów, foliowych opakowań, plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych trafiają prosto do Twoich płuc!
przez-komin-do-pluc.png

Palenie węgla, drewna lub brykietów w przestarzałych i zużytych piecach, kotłach lub kominkach również przyczynia się do zanieczyszczania powietrza i prowadzi do powstania  groźnego zjawiska zwanego niską emisją. 
Niska emisja to emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, zawierających związki chemiczne szkodliwe dla człowieka i środowiska utrzymująca się na niewielkiej wysokości.

producenci-zanieczyszczen-powietrza.png


Co powoduje niską emisję?

 • palenie węgla, drewna lub brykietów w przestarzałych piecach
 • transport, 
 • wypalanie traw, spalanie liści i gałęzi.
 

Jaki jest wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka?

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka i nieodwracalne uszkodzenia wielu organów i układów ludzkiego ciała:
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), 
 • astma oskrzelowa, 
 • rozedma płuc i oskrzeli, 
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli, 
 • alergie, 
 • niewydolność płuc, 
 • nowotwory płuc. 
 • rozwój i pogłębienie cukrzycy, 
 • choroby wątroby, 
 • zaburzenia zdrowia psychicznego, 
 • otyłość,
 • białaczka dziecięca.

Czym można palić w piecu?

Dobrej jakości węglem kamiennym, brykietem drzewnym, ekogroszkiem, pelletem, niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem, niezadrukowanym i niebielonym papierem, tekturą, kartonem bez druku i naklejek, trocinami, wiórami i ścinkami drzewnymi, korkiem, korą. 
WAŻNE! Należy wystrzegać się opału wilgotnego - świeżego lub źle wysuszonego drewna albo tzw. mułu węglowego, który jest wilgotną mieszaniną węgla i skał. Używanie mokrego opału to strata pieniędzy i zagrożenie dla zdrowia, bo część energii zużywana jest na odparowanie wody, a wilgotne paliwo wydziela dużo trującego dymu.
 
Sposób spalania w piecu ma ogromny wpływ na jakość powietrza. Zła technika palenia powoduje, że „kopcimy” stosując nawet najlepszy węgiel czy drewno. Każdy użytkownik kupując urządzenie grzewcze powinien je eksploatować w sposób zgodny z instrukcją obsługi, stosując właściwy typ i jakość paliw.
Spalanie w piecu jest prawidłowe, kiedy spaliny składają się z bezbarwnego gazu i pary wodnej. Jeśli technika spalania jest nieprawidłowa, to powstaje dym, czyli spaliny zanieczyszczone pyłem.
 

Wymień stary piec węglowy na nowy! 

W tym celu można skorzystać z dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu m.in. kotła gazowego, kotła elektrycznego, kotła olejowego, pompy ciepła, kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, 5 klasy lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012.

 


Kto bada jakość powietrza, którym oddychamy?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) 
Stacja pomiarowa najbliżej Śremu: 
Borówiec, ul. Drapałka 4. 
 
Ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl można pobrać bezpłatną aplikację „Jakość Powietrza w Polsce” przedstawiającą aktualne wyniki pomiarów powietrza, mapę stacji pomiarowych w kraju i informacje o stężeniach zanieczyszczeń.
 
tworzymy-atmosfere-w-domu.png

Nie-pal-Smieci-8med-(1).jpg

Do kogo zgłaszać nieprawidłowości?

 
Straż Miejska w Śremie: tel. 986. 
Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych. Strażnicy mają prawo wejścia na posesję prywatną z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godz. 6:00 - 22:00, a na teren działalności gospodarczej – przez całą dobę. 
UWAGA: Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny do 5000 złotych!
Zakaz spalania dotyczy również odpadów roślinnych, które są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 
Udaremnianie lub utrudnianie wykonania kontroli przez upoważnione osoby podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 

Informacje szczegółowe:

Urząd Miejski w Śremie
Zespół Ochrony Środowiska 
tel. 61 28 47 138, 61 28 47 140 
 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z poźn. zm.)
2. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204)
4. uchwała Nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4765)
5. uchwała Nr 293/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2301 i 7636)
Mapa monitoringu jakości powietrza

Mapa monitoringu jakości powietrza

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna

Działania antysmogowe

Działania antysmogowe

Kontrola z zakresu ochrony środowiska

Kontrola z zakresu ochrony środowiska

Dotacje z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Dotacje z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania do modernizacji systemu grzewczego

Najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania do modernizacji systemu grzewczego

Serwis kominiarz.pl

Serwis kominiarz.pl

Serwis Tworzymy atmosferę

Serwis Tworzymy atmosferę

Programy

Programy

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Zgłoś zanieczyszczanie powietrza

Zgłoś zanieczyszczanie powietrza

inne źródła finansowania

inne źródła finansowania

Sprawdź, co spalasz w piecu!

Sprawdź, co spalasz w piecu!

Poradnik - Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych

Poradnik - Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Program priorytetowy Czyste Powietrze


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę