Odpady komunalne
GMINA-SREM_BB-504x238_094_MS_2013-last-version-(2).jpg

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Śrem

 

Częstotliwość odbioru odpadów dla nieruchomości

jedno200.png
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
 

 

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
a) Sektor I:
 • miasto Śrem: w każdy piątek
 • wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: w każdą środę

b) Sektor II:
 • wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca
 • wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
 •  wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny: drugi i czwarty piątek miesiąca
 • wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka: druga i czwarta środa miesiąca
ODPADY SEGREGOWANE DLA FRAKCJI:
tworzywa sztuczne (w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal), szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier i opakowania wielomateriałowe:
a) Sektor I:
 • miasto Śrem: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
 • wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: druga i czwarta środa miesiąca

b) Sektor II:
 • wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca
 • wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
 • wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny: drugi i czwarty piątek miesiąca
 • wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka: druga i czwarta środa miesiąca
 
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
a) Sektor I:
 • miasto Śrem: pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca
 • wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: pierwsza, trzecia i piąta środa miesiąca

b) Sektor II:
 • wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca
 • wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
 • wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny: drugi i czwarty piątek miesiąca
 • wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka: druga i czwarta środa miesiąca
 
Odpady selektywnie zbierane bez względu na  rodzaj frakcji 
nie wymagają zapełnienia worków 


ODPADY WIELKOGABARYTOWE
a) Sektor I: 
 • miasto Śrem: pierwszy piątek marca, czerwca, września i grudnia
 • wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: druga środa marca, czerwca, września i grudnia

b) Sektor II:
 • wsie: Grodzewo, Mateuszewo: trzecia środa marca, czerwca, września i grudnia
 • wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia
 • wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny: czwarty piątek marca, czerwca, września i grudnia
 • wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka: czwarta środa marca, czerwca, września i grudnia

 •  
  wielo200.png
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA

   

 
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 • z kontenerów lub zamiennego zestawu pojemników: na zgłoszenie
 • z pojemników: w każdy piątek


Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
 • z pojemników typu „dzwon”: na zgłoszenie
 • w systemie workowym: pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca


ODPADY SEGREGOWANE DLA FRAKCJI:

tworzywa sztuczne (w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal), szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier i opakowania wielomateriałowe:
 
 • z pojemników typu „dzwon”: na zgłoszenie
 • w systemie workowym: pierwszy i trzeci piątek miesiąca

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
 • z pojemników typu „dzwon”: na zgłoszenie
 • w systemie workowym: pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca

Odpady selektywnie zbierane bez względu na  rodzaj frakcji 
nie wymagają zapełnienia worków


 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 • w każdy piątek
 
​Popiół i żużel

Ten rodzaj odpadu należy traktować jako niesegregowany (zmieszany) odpad komunalny. Popiół i żużel nie będzie odbierany w odrębnym pojemniku. 
 
 
Odpady budowalne i rozbiórkowe 

Odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia będą odbierane raz w roku w ilości nieprzekraczającej 2,2 m3, po wcześniejszym zgłoszeniu z min. dwudniowym wyprzedzeniem zapotrzebowania na pojemnik przeznaczony dla ww. odpadów. Pojemnik udostępniony będzie na okres do 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie pojemnika wiązać się będzie z podpisaniem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej protokołu, który zawiera informację na temat wysokości kar finansowych wynikających z ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.
 

KONTAKT W SPRAWIE ODPADÓW

 kontakt1234.jpg
 


Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1 

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00-16.00

  
TEL. 61 28 47 111 (PARTER POKÓJ NR 1)
 • realizacja usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
 • zapotrzebowanie na pojemniki lub kontenery 
 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
 
TEL. 61 28 47 158  (I PIĘTRO, POKÓJ NR 15)
 • windykacja oraz egzekucja zaległości
 
TEL. 61 28 47 144 (II PIĘTRO, POKÓJ NR 21)
 • kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów
 
TEL 28 47 147 (PARTER, POKÓJ NR 1)
 • zapotrzebowanie na pojemniki lub kontenery
 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji
 
TEL. 28 47 114 (I PIĘTRO POKÓJ NR 13)
 • stan płatności za gospodarowanie odpadami
 

 
Komunikaty

Komunikaty

Opłaty

Opłaty

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów

Kontakt w sprawie odpadów komunalnych

Kontakt w sprawie odpadów komunalnych

Ulotka do pobrania

Ulotka do pobrania

Formularz - dane o współwłaścicielach nieruchomości zamieszkałych

Formularz - dane o współwłaścicielach nieruchomości zamieszkałych

Formularz - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

FAQ - Pytania i odpowiedzi

FAQ - Pytania i odpowiedzi


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę