Spółki gminne


więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego i powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Historia przedsiębiorstwa ma ponad sto lat i sięga 1895 roku.
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest działalność usługowa w zakresie, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych, utrzymywania urządzeń komunalnych, oczyszczania miejscowości i innych usług w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymywania zieleni, utrzymywania targowisk, utrzymywania cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych, usług motoryzacyjnych i diagnostyki, złomowanie – kasacja pojazdów samochodowych, doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska.

Parkowa 6
63-100 Śrem

61 28 30 511 wew. 142, 660 756 324
biuro@pgk.srem.pl
www.pgk.srem.pl

więcej

Śremski Sport Sp. z o.o.

Śremski Sport Sp. z o. o. powstała 28 lutego 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej na skutek przekształcenia zakładu budżetowego Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której właścicielem jest Gmina Śrem.
Przedmiotem działalności spółki Śremski Sport są: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność w zakresie informacji turystycznej, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację.

ul. Staszica 1a
63-100 Śrem

698 791 324, 604 102 992
sekretariat@sremskisport.pl
www.sremskisport.pl

więcej

Śremskie TBS Sp. z o.o.

Śremskie TBS Sp. z o.o. powstało w roku 1993, kiedy to Rada Miasta i Gminy Śrem podjęła uchwałę w sprawie programu budownictwa komunalnego w Śremie. Śrem był pierwszym w Polsce miastem, w którym powstał pomysł Towarzystwa Budownictwa Społecznego budującego domy czynszowe. Podstawową działalnością Śremskiego TBS Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich ekspoloatacja na zasadach najmu. Spółka prowadzi działalność związaną z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy i wspólnotami mieszkaniowymi.

ul. Okulickiego 3
63-100 Śrem

61 28 300 20, 61 28 392 89
sekretariattbs@tbs.srem.pl
www.tbs.srem.pl

więcej

Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

Śremskie Wodociągi Sp z o.o. to spółka prawa handlowego, powołana w celu realizacji zadań gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo jest spółką komunalną, której właścicielem jest Gmina Śrem. Spółka oferuje usługi w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, opróżniania zbiorników bezodpływowych, projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

ul. Parkowa 8
63-100 Śrem

61 2830459,
61 2830475
centrala@sremskiewodociagi.pl
www.sremskiewodociagi.pl

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę